Halkla İlişkiler, Pazarlama ve Reklam Stratejisinin Belirlenmesi

 31-01-2017 | Yazan : alper | Kategori : Reklam, Satış & Pazarlama

  Etiketler:, , , , , ,

0

strategy-590x300

Bir marka, ürün veya hizmet ile ilgili iletişimi reklam ve halkla ilişkiler belirler. Reklam bir tanıtım faaliyetidir ve halkla ilişkiler içinde yer almaktadır. Yani reklam ticari sonuçlara odaklanan bir faaliyettir, Halkla ilişkiler ise daha genele hitap eden kamuoyuna yönelik daha üst ve genel bir imaj – iletişim kanalıdır.

Günümüzde birçok marka reklam faaliyetlerine ağırlık verirken markanın tüm ihtiyaçlarının karşılandığını, imaj rank’ının da o derece yüksek olduğu kanısında yanlış ve eksik hareket ediyor. Satışın devam ediyor olması her şey değildir. Markanın kamuoyunda imajı, kurumsal tanıtımı, sorumlulukları, vizyonu ancak halka ilişkiler faaliyetleri ile sağlanır ve markaya olan güven, sadakat bu şekilde oluşmaya ve kökleşmeye başlar.

Genel pazarlama – reklam stratejisi belirlenirken;

  • Şirket (Marka) verileri doğrultusunda – Hedefler ortaya konmalı,
  • Markaya uygun PR (Halkla ilişkiler) formu oluşturulup uygulamaya konulur,
  • Pazarlama faaliyetleri halkla ilişkiler çalışmasına bağlı yürütülür,
  • Pr ve pazarlama faaliyetlerini takiben ‘hedeflere’ bağlı olarak satış / sonuç odaklı reklam tanıtım faaliyetlerine başlanmalıdır .

Ben kendi stratejimi bu şekilde kurardım.

Related Posts with Thumbnails

Yorum Yaz